Заключване за освобождаване на празен слот

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Изберете дали затворът може да се освободи, когато във фотоапарата не е поставена карта с памет.

опцияОписание
a[ Освобождаване заключено ]Затворът не може да се освободи, когато не е поставена карта с памет.
b[ Активиране на освобождаването ]Затворът може да се освободи без поставена карта с памет. Няма да се записват снимки; по време на възпроизвеждане камерата показва [ Демо ].

B Менюто за настройка: Настройка на камерата