Компенсация на светкавицата

Компенсацията на светкавицата се използва за умишлена промяна на мощността на светкавицата, например, за да се промени яркостта на обекта спрямо фона. Чрез елемента [ Компенсация на светкавицата ] в менюто за заснемане на снимки мощността на светкавицата може да се увеличи, за да направи основния обект да изглежда по-ярък, да се намали, за да се предотврати отблясък, или по друг начин да се прецизира, за да се получи желаният резултат.

  • Изберете от стойности от −3 до +1 на стъпки от 1/3.
  • По-високите стойности правят обекта по-ярък, а по-ниските по-тъмен.
  • При стойности, различни от ±0,0, иконата Y ще се появи на дисплея за снимане.
  • Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез задаване на компенсация на светкавицата на ±0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира, когато фотоапаратът се изключи.