Намаляване на вибрациите

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Регулирайте настройките за намаляване на вибрациите за видео режим. Изберете [ Същите като настройките за снимки ], за да използвате текущо избраната опция за снимки (Намаляване на вибрациите ).