Дълга експозиция NR

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Намалете „шума“ (светли петна или мъгла) в снимки, направени при бавни скорости на затвора.

опцияОписание
[ Включено ]Намалете шума в снимки, направени при скорост на затвора, по-бавна от 1 s.
[ Изключено ]Намаляването на шума при дълга експозиция е деактивирано.

Намаляването на шума при дълга експозиция се извършва след направата на снимката. По време на обработката [ Извършва се намаляване на шума ] ще се появи на дисплея за снимане. Не могат да се правят снимки, докато съобщението не изчезне от дисплея. Времето, необходимо за обработка на снимки след заснемане, се удвоява приблизително.

Намаляване на шума при продължителна експозиция

Ако фотоапаратът се изключи преди обработката да е приключила, снимката ще бъде запазена, но намаляването на шума няма да бъде извършено.