Нулирайте потребителските настройки

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Нулирайте настройките за U1 до U3 до стойностите по подразбиране (Нулиране на потребителските настройки ).

B Менюто за настройка: Настройка на камерата