Автоматичен контрол на изкривяването

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете [ Вкл . ], както е необходимо, за да намалите цилиндърното изкривяване при снимане с широкоъгълни обективи и за да намалите изкривяването с щифтово изкривяване при снимане с дълги обективи. Обърнете внимание, че [ Вкл .] може да бъде избрано автоматично с някои обективи, в който случай този елемент ще бъде сив и недостъпен.