Опции за безжично дистанционно (ML-L7).

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Свържете допълнително дистанционно управление ML-L7 чрез Bluetooth. Можете също да присвоите роли на бутоните Fn1/Fn2 на ML-L7.

  • За функциите, които могат да се използват с дистанционното управление и свързването на тази камера и дистанционното управление, вижте „Дистанционно управление ML-L7“ в „Други съвместими аксесоари“ (Дистанционно управление ML-L7 ).

Безжична дистанционна връзка

опцияОписание
[ Активиране ]Започнете да свързвате сдвоен ML-L7. Ако камерата е свързана към смартфон или компютър, връзката с тези устройства ще бъде прекратена.
[ Деактивиране ]Изключете ML-L7.

Запазете безжично дистанционно управление

Сдвоете фотоапарата с ML-L7 (Свързване за първи път: Сдвояване ).

Изтрийте безжичното дистанционно управление

Изтрийте сдвоен ML-L7.

Присвояване на бутон Fn1/Присвояване на бутон Fn2

Изберете ролята, присвоена на бутона Fn1 или Fn2 на ML-L7.

опцияОписание
[ Същото като бутона K на камерата ]Задайте същата роля като бутона K на камерата.
[ Същото като бутона G на камерата ]Задайте същата роля като бутона G на камерата.
[ Същото като бутона i на камерата ]Задайте същата роля като бутона i на камерата.
[ Няма ]Натискането на бутона няма ефект.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата