Режим на освобождаване

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете операцията, изпълнявана при освобождаване на затвора. За повече информация вижте „Бутон c / E (режим на освобождаване/самоснимачка)“ (Бутонът c / E (режим на освобождаване/самоснимачка). ).