g4: Чувствителност на проследяване на AF

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Задайте чувствителността на проследяване на AF от стойности 1 до 7 във видео режим, когато режимът на фокусиране е зададен на AF-C или AF-F .

  • Изберете [ 7 (Ниско) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.
  • Ако обектът напусне избраната зона за фокусиране, когато е избран [ 1 (Висок) ], фотоапаратът ще реагира, като премести бързо фокуса към нов обект в същата зона.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата