b2: Централно претеглена област

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Когато е избрано [ Централно претеглено измерване ], фотоапаратът присвоява най-голямото тегло на област в центъра на дисплея за снимане, когато настройва експонацията. Потребителска настройка b2 [ Централно претеглена област ] се използва за избор на размера на зоната с най-голямо тегло, когато е избрано [ Централно претеглено измерване ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата