c1: Бутон за освобождаване на затвора AE-L

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали експозицията да се заключва при натискане на спусъка.

опцияОписание
O[ Включено (натискане наполовина) ]Натискането на бутона за освобождаване на затвора наполовина заключва експонацията.
P[ Включено (режим на серия) ]Експонацията се заключва само докато спусъкът е натиснат докрай.
[ Изключено ]Натискането на бутона за освобождаване на затвора не заключва експозицията.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата