e4: Автоматичен c контрол на ISO чувствителността

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете какво да насочи камерата за настройка на експонацията, когато е активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността по време на фотография със светкавица.

опцияОписание
e[ Тема и предистория ]Фотоапаратът взема предвид както основния обект, така и фоновото осветление, когато регулира ISO чувствителността.
f[ Само тема ]ISO чувствителността се настройва само за да се гарантира, че основният обект е правилно експониран.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата