Режим на автопортрет

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Когато е зададен на [ Disable ], мониторът няма да превключи в режим на автопортрет, дори ако е настроен на позиция за режим на автопортрет.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата