f6: Обратни индикатори

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Превключете посоките на положителните и отрицателните стойности на някои индикатори, показани хоризонтално на екрани, като информационния дисплей.

опцияОписание
VИндикаторът се показва с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.
WИндикаторът се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности отдясно.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата