D Менюто за възпроизвеждане: Управление на изображения

За да покажете менюто за възпроизвеждане, изберете раздела D (меню за възпроизвеждане) в менютата на фотоапарата.

Менюто за възпроизвеждане съдържа следните елементи:

Вижте също

„Настройки по подразбиране на менюто за възпроизвеждане“ (Менюто за възпроизвеждане по подразбиране )