Автоматичен контрол на изкривяването

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Намаляване на цилиндъра и изкривяването във видеоклиповете (Автоматичен контрол на изкривяването ).