a6: AF активиране

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали бутонът за освобождаване на затвора може да се използва за фокусиране. Ако е избран [ AF-ON only ], фотоапаратът няма да фокусира, когато спусъкът е натиснат наполовина. Фокусът може да се регулира само с помощта на други контроли, на които AF-ON е зададен чрез потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ].

Освобождаване извън фокус

За да изберете дали затворът може да бъде освободен дори при обстоятелства, при които обикновено е деактивиран, изберете Персонализирана настройка a6 [ Активиране на AF ], маркирайте [ Само AF-ON ] и натиснете 2 . Избирането на [ Enable ] позволява освобождаване на затвора по всяко време.

опцияОписание
[ Активиране ]Освобождаването на затвора е активирано.
[ Деактивиране ]Освобождаването на затвора е деактивирано.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата