Защита на снимки от изтриване

Снимките могат да бъдат защитени, за да се предотврати случайното им изтриване. Защитените снимки обаче ще бъдат изтрити, когато картата с памет бъде форматирана.

  1. Натиснете бутона K , за да започнете възпроизвеждане.
  2. Изберете желаната снимка и натиснете бутона A ( g ).
    • Защитените снимки са маркирани с икона P
    • За да премахнете защитата, покажете или маркирайте снимката и натиснете отново бутона A ( g ).

Премахване на защитата от всички снимки

За да премахнете защитата от всички снимки в папката или папките, избрани в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане, изберете [ Премахни защитата на всички ] в менюто i .