Режим на фокусиране

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете режим на фокусиране за видеозапис (Режим на фокусиране ).