Намаляване на вибрациите

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете дали да активирате намаляването на вибрациите. За повече информация вижте „Намаляване на вибрациите“ в „Меню i “ (Намаляване на вибрациите ).