Запазете позицията на фокуса

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Ако е избрано [ Вкл .], фотоапаратът ще запази позицията на фокуса в сила, когато фотоапаратът е изключен, и ще го възстанови, когато фотоапаратът е включен.

  • Позицията на фокуса може да се промени поради промени в увеличението или температурата на околната среда.
  • Тази опция се прилага само за обективи с автофокус Z байонет.
  • Ако е избрано [ Вкл .], може да мине известно време, преди да можете да работите с фотоапарата, след като го включите.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата