d1: Скорост на снимане в CL режим

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете скоростта на напредване на кадрите за режим на непрекъснато освобождаване с ниска скорост; опциите варират от [ 4 fps ] до [ 1 fps ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата