e6: Ред на поставяне в скоби

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете реда, в който се правят снимките в програмата за клин.

опцияОписание
H[ MTR > под > над ]Първи се прави немодифицираният кадър, последван от кадъра с най-ниска стойност, следван от кадъра с най-висока стойност.
I[ Под > MTR > над ]Стрелбата продължава в ред от най-ниската към най-високата стойност.
  • Потребителска настройка e6 [ Bracketing order ] няма ефект върху реда на заснетите снимки, когато [ ADL bracketing ] е избрано за [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] в менюто за заснемане на снимки.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата