Свържете се със смарт устройство

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Свържете се със смартфони или таблети (умни устройства) чрез Bluetooth или Wi-Fi.

Сдвояване (Bluetooth)

Сдвояване със или свързване към смарт устройства чрез Bluetooth.

опцияОписание
[ Стартиране на сдвояването ]Сдвоете камерата със смарт устройство (Свързване чрез Bluetooth (сдвояване) ).
[ Сдвоени устройства ]Избройте сдвоени смарт устройства. За да се свържете, изберете устройство от списъка.
[ Bluetooth връзка ]Изберете [ Активиране ], за да активирате Bluetooth.

Изберете за качване (Bluetooth)

Изберете снимки за качване на смарт устройство. Можете също така да изберете да качвате снимки, докато се правят.

опцияОписание
[ Автоматичен избор за качване ]Изберете [ Включено ], за да маркирате снимки за качване, когато бъдат направени. Снимките се качват в JPEG формат с размер 2 мегапиксела, дори ако с камерата са избрани други опции за размер и формат за качване. Снимките, направени във видео режим, няма да бъдат качени. Те трябва да бъдат качени ръчно.
[ Ръчно изберете за качване ]Качете избрани снимки. Маркировката за прехвърляне се появява върху избраните снимки.
[ Демаркирайте всички ]Премахнете маркировката за прехвърляне от всички снимки.

Wi-Fi връзка

Свържете се със смарт устройства чрез Wi-Fi.

Установете Wi-Fi връзка

Инициирайте Wi-Fi връзка към смарт устройство.

  • Ще се покажат SSID и паролата на камерата. За да се свържете, изберете SSID на камерата на смарт устройството и въведете паролата (Свързване чрез Wi-Fi (режим Wi-Fi) ).
  • След като се установи връзка, тази опция ще се промени на [ Затваряне на Wi-Fi връзка ].
  • Използвайте [ Затваряне на Wi-Fi връзка ], за да прекратите връзката, когато желаете.

Настройки за Wi-Fi връзка

Достъп до следните Wi-Fi настройки:

опцияОписание
[ SSID ]Изберете SSID на камерата.
[ Удостоверяване/шифроване ]Изберете [ ОТВОРЕНО ] или [ WPA2-PSK-AES ].
[ Парола ]Изберете паролата на камерата.
[ Канал ]Изберете канал.
  • Изберете [ Auto ], за да накарате камерата да избере автоматично канала.
  • Изберете [ Manual ], за да изберете канала ръчно.
[ Текущи настройки ]Вижте текущите Wi-Fi настройки.
[ Нулиране на настройките за връзка ]Изберете [ Да ], за да нулирате Wi-Fi настройките до стойностите по подразбиране.

Качване, докато е изключено

Ако е избрано [ Вкл .], качването на изображения към смарт устройства, свързани чрез Bluetooth или Wi-Fi, ще продължи дори когато фотоапаратът е изключен.

Данни за местоположение (смарт устройство)

Показвайте данни за географска ширина, дължина, надморска височина и UTC (универсално координирано време), изтеглени от смарт устройство.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата