Чувствителност на микрофона

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Включете или изключете вградени или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона. За повече информация вижте „Чувствителност на микрофона“ в „Меню i “ (Чувствителност на микрофона ).

опцияОписание
[ Автоматично ]Автоматично регулиране на чувствителността на микрофона.
[ Ръководство ]Настройте чувствителността на микрофона ръчно. Изберете от стойности от [ 1 ] до [ 20 ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.
[ Микрофонът изключен ]Изключете записа на звук.