Пестене на енергия (фото режим)

 1. G бутон
 2. B меню за настройка

В режим на снимка дисплеят за снимане ще се изключи, за да пести енергия приблизително 15 секунди преди изтичането на таймера за режим на готовност.

опцияОписание
[ Активиране ]Разрешете пестенето на енергия. Честотата на опресняване на дисплея може да спадне.
[ Деактивиране ]Деактивирайте пестенето на енергия. Имайте предвид, че избирането на [ Disable ] не спира затъмняването на дисплея за снимане няколко секунди преди изтичането на режима на готовност.

Пестене на енергия

 • Имайте предвид, че дори когато е избран [ Enable ], пестенето на енергия няма да функционира:
  • ако [ Без ограничение ] е избрано за потребителска настройка c3 [ Забавяне на изключване ] > [ Таймер за готовност ] или ако избраното закъснение е по-малко от 30 секунди,
  • в режим на автопортрет,
  • по време на увеличение,
  • докато камерата е свързана към друго устройство чрез HDMI, или
  • докато камерата е свързана и обменя данни с компютър или смартфон чрез USB.
 • Избирането на [ Disable ] увеличава разхода на батерията.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата