Качество на изображението

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете файлов формат за снимки. За повече информация вижте „Качество на изображението“ в „Меню i “ (Качество на изображението ).