HDMI

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Регулирайте настройките за свързване към HDMI устройства (Записващи устройства ).

B Менюто за настройка: Настройка на камерата