d6: Прилагане на настройките за преглед на живо

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали камерата да коригира визуализацията на монитора, за да отрази как настройките за снимане ще повлияят на нюанса и яркостта на крайната снимка. Независимо от избраната опция, ефектите от настройките на камерата винаги се виждат във видео режим.

опцияОписание
[ Включено ]Ефектите от промените в настройки като баланс на бялото, Picture Controls и компенсация на експозицията се виждат на дисплея за снимане.
[ Изключено ]
  • Ефектите от промените в настройки като баланс на бялото, Picture Controls и компенсация на експозицията не се виждат на дисплея за снимане. Цветът и яркостта на дисплея могат да се регулират за по-лесно гледане по време на продължителни фотосесии.
  • На дисплея за снимане се появява икона g .

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата