Vælg, om den medfølgende vekselstrømsadapter til opladning eller computere, der er tilsluttet via USB, kan bruges til at forsyne kameraet med strøm (USB-strømforsyning). USB-strømforsyning gør det muligt at bruge kameraet, samtidig med at batteriforbruget begrænses.

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

Kameraet trækker strøm fra tilsluttede enheder, mens det er tændt. Tilsluttede enheder vil også levere strøm, når kameraet er slukket, hvis Bluetooth-upload er i gang, eller hukommelseskortets adgangslampe lyser.

[ OFF ]

Kameraet trækker ikke strøm fra tilsluttede enheder på noget tidspunkt.

  • Kameraet får kun strøm, når batteriet er isat.

  • Et USB-strømforsyningsikon vises på optagedisplayet og kontrolpanelet, når kameraet får strøm fra en ekstern kilde.

Computer USB strømforsyning
  • Før du bruger en computer til at forsyne kameraet med strøm, skal du kontrollere, at computeren er udstyret med et Type C USB-stik. Brug et UC-E25 USB-kabel (tilgængelig separat) til at tilslutte kameraet til computeren.

  • Afhængigt af modellen og produktspecifikationerne vil nogle computere ikke levere strøm til kameraet.

"Strømlevering" versus "Opladning"

Strømforsyningen til kameraoperationer omtales som "strømforsyning", mens udtrykket "opladning" bruges, når der kun leveres strøm til at oplade kameraets batteri. De forhold, hvorunder strømmen fra eksterne enheder bruges til at forsyne kameraet med strøm eller oplade batteriet, er vist nedenfor.

Valgmulighed valgt for [USB-strømforsyning]

Afbryderen

Ekstern strømkilde brugt til

[ TIL ]

Til (standby-timer aktiv) 1

Strømforsyning

Til (standby-timer fra)

Opladning 2

Af

Opladning 2

[ OFF ]

Til (standby-timer aktiv) 1

Til (standby-timer fra)

Opladning 2

Af

Opladning 2

  1. Inkluderer tilfælde, hvor afbryderen er i "OFF", men Bluetooth-upload er i gang, eller hukommelseskortets adgangslampe lyser.

  2. EN-EL18d-, EN-EL18c- og EN-EL18b-batterier, der er sat i kameraet, oplades, når kameraet er tilsluttet den medfølgende AC-opladningsadapter eller via USB til en computer. Bemærk dog, at batterier med en "4" ( l ), der viser for [ Batteriinfo ] > [ Batterialder ] i opsætningsmenuen, ikke kan oplades.