Vælg den rolle, som kortet spiller i slot 2, når der er sat to hukommelseskort i kameraet.

Mulighed

Beskrivelse

P

[ Overløb ]

Kortet i Slot 2 bruges kun, når kortet i Slot 1 er fyldt.

Q

[ Sikkerhedskopiering ]

Hvert billede optages to gange, én gang på kortet i slot 1 og igen på kortet i slot 2.

R

[ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

 • NEF (RAW)-kopier af billeder taget med indstillingerne RAW + JPEG optages kun på kortet i slot 1, JPEG-kopier kun til kortet i slot 2.

 • Billeder taget med andre billedkvalitetsindstillinger optages to gange med den samme indstilling, én gang til kortet i slot 1 og igen til kortet i slot 2.

O

[ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ]

 • Der optages to JPEG-kopier, en til hvert hukommelseskort.

 • Den kopi, der er gemt på kortet i slot 1, optages med den billedkvalitet og -størrelse, der er valgt via knappen T eller fotooptagelsesmenuen. Den kopi, der er gemt på kortet i slot 2, gemmes i en billedkvalitet på [ JPEG basic ] og en størrelse på enten [ Medium ] eller [ Små ]. Størrelsen kan vælges ved at trykke på 2 , når [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er fremhævet.

 • Ved billedkvaliteter RAW eller RAW + JPEG svarer denne indstilling til [ Backup ].

Forsigtig: [RAW-plads 1 - JPEG-plads 2]

Hvis [ TIL ] er valgt for [ Multieksponering ] > [ Gem individuelle billeder (RAW) ] i fotooptagelsesmenuen, eller hvis [ TIL ] er valgt for [ HDR-overlay ] > [ Gem individuelle billeder (RAW) ] på billedet optagemenuen, vil ubehandlede kopier af de individuelle NEF (RAW)-billeder, der udgør hvert multieksponerings- eller HDR-billede, blive optaget på begge hukommelseskort sammen med JPEG-kompositen, uanset hvilken indstilling der er valgt for billedkvalitet.

[ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] og [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ]
 • Optagedisplayet og kontrolpanelet viser antallet af resterende eksponeringer på kortet med mindst mulig plads.

 • Udløseren er deaktiveret, når et af kortene er fyldt.

Visning af billeder i dobbeltformat
 • Brug punktet [ Dual-format recording PB slot ] i afspilningsmenuen til at vælge den plads, hvorfra dual-format fotos afspilles.

 • Når du ser fotos i dobbeltformat, kan du se den anden kopi ved hjælp af [ Hop til kopiering på andet kort ] i i -menuen.

Optagelse af videoer

Slottet, hvortil videoer optages, vælges ved hjælp af [ Destination ] i videooptagelsesmenuen.

Sletning af kopier

Når du sletter billeder, der er optaget med [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ], har du valget mellem at slette enten begge kopier eller kun kopien på kortet i det aktuelle slot .

 • Hvis du trykker på O ( Q ), når et billede, der er oprettet ved hjælp af en af disse muligheder, er fremhævet under afspilning, vises en bekræftelsesmeddelelse.

 • For kun at slette kopien på kortet i det aktuelle slot, skal du markere [ Valgt billede ] og trykke på O ( Q ) igen.

 • For at slette begge kopier skal du fremhæve [ Samme billeder på 1 og 2 ] og trykke på O ( Q ).

 • Hvis der tilføjes et stemmememo til billedet, vil en bekræftelsesdialog blive vist. For kun at slette stemmememoet, skal du fremhæve [ Kun stemmememo ] og trykke på O ( Q ).

Slet indstillinger

Brug punktet [ Slet billeder fra begge pladser ] i afspilningsmenuen til at vælge de indstillinger, der vises, når et billede slettes.