IPTC-forudindstillinger kan oprettes eller redigeres på kameraet og indlejres i nye fotografier som beskrevet nedenfor.

 • Du kan også indlæse IPTC-forudindstillinger oprettet på en computer.

 • For at oprette IPTC-forudindstillinger og gemme dem på hukommelseskort til senere import, skal du bruge IPTC Preset Manager ( IPTC Preset Manager ).

Oprettelse, omdøbning, redigering og kopiering af forudindstillinger

Fremhæv [ Rediger/gem ] og tryk på 2 for at få vist listen [ Vælg forudindstilling for at redigere eller gem ] over eksisterende forudindstillinger.

 • For at redigere eller omdøbe en forudindstilling skal du fremhæve den og trykke på 2 . For at oprette en ny forudindstilling skal du fremhæve "Ubrugt" og trykke på 2 .

  • [ Omdøb ]: Omdøb forudindstillingen.

  • [ Rediger IPTC information ]: Vis den valgte forudindstilling ( Forsigtig: IPTC Information ). Udvalgte felter kan redigeres efter ønske.

 • For at kopiere en forudindstilling skal du markere den og trykke på X . Fremhæv destinationen, tryk på J , og navngiv kopien.

Sletning af forudindstillinger

For at slette forudindstillinger skal du fremhæve [ Slet ] og trykke på 2 .

Indlejring af forudindstillinger

Fremhævelse af [ Automatisk indlejring under optagelse ] og tryk på 2 viser en liste over forudindstillinger. Fremhæv en forudindstilling, og tryk på J ; den valgte forudindstilling vil blive indlejret i alle efterfølgende billeder. For at deaktivere indlejring skal du vælge [ Fra ].

Visning af IPTC-data
 • Indlejrede forudindstillinger kan ses på siden [ IPTC-data ] i billedinformationsdisplayet.

 • For at få vist siden [ IPTC data ] skal du vælge ( M ) både [ Shooting data ] og [ IPTC data ] for [ Playback display options ] i afspilningsmenuen.

Kopiering af forudindstillinger til et hukommelseskort

For at kopiere IPTC-forudindstillinger fra kameraet til et hukommelseskort skal du vælge [ Indlæs/gem ] > [ Slot 1 ] eller [ Slot 2 ], og fremhæv derefter [ Kopier til kort ] og tryk på 2 . Vælg den ønskede forudindstilling og destination (1–99), og tryk på J for at kopiere forudindstillingen til kortet.

Kopiering af forudindstillinger til kameraet

Kameraet kan gemme op til ti forudindstillinger; for at kopiere IPTC-forudindstillinger fra et hukommelseskort til en valgt destination på kameraet skal du vælge [ Indlæs/gem ] > [ Slot 1 ] eller [ Slot 2 ] og fremhæv derefter [ Kopier til kamera ] og tryk på 2 .

 • Fremhæv en forudindstilling, og tryk på J for at fortsætte til listen [ Vælg destination ]. For at få vist den fremhævede forudindstilling skal du trykke på W ( Q ) i stedet for at trykke på J . Efter forhåndsvisning af forudindstillingen skal du trykke på J for at fortsætte til listen [ Vælg destination ].

 • Fremhæv en destination, og tryk på J for at få vist en dialogboks, hvor du kan navngive forudindstillingen. Navngiv forudindstillingen som ønsket, og tryk på X for at kopiere forudindstillingen til kameraet.

 • Ud over de ti forudindstillinger, der er nævnt ovenfor, kan kameraet gemme op til tre XMP/IPTC-forudindstillinger oprettet på en computer og gemt i XMP-format. XMP/IPTC-forudindstillinger vises ikke under afspilning. De kan heller ikke kopieres fra kameraet til et hukommelseskort.

Forsigtig: IPTC-oplysninger
 • Kameraet understøtter kun almindelige romerske alfanumeriske tegn. Andre tegn vises ikke korrekt undtagen på en computer.

 • Forudindstillede navne ( oprettelse, omdøbning, redigering og kopiering af forudindstillinger ) kan være op til 18 tegn lange. Hvis en forudindstilling med et længere navn oprettes ved hjælp af en computer, slettes alle tegn efter det attende.

 • Antallet af tegn, der kan forekomme i hvert felt, er angivet nedenfor. Eventuelle tegn over grænsen vil blive slettet.

Mark

Maks. længde

Billedtekst

2000

Begivenheds-id

64

Overskrift

256

Objektnavn

256

By

256

Stat

256

Land

256

Kategori

3

Supp. Kat. (supplerende kategorier)

256

Byline

256

Byline titel

256

Forfatter/redaktør

256

Kredit

256

Kilde

256

IPTC

IPTC er en standard etableret af International Press Telecommunications Council (IPTC) med det formål at tydeliggøre og forenkle den information, der kræves, når fotografier deles med en række publikationer.

IPTC Preset Manager

IPTC-forudindstillinger kan oprettes på en computer og gemmes på hukommelseskort ved hjælp af IPTC Preset Manager-software. IPTC Preset Manager kan downloades gratis fra URL'en nedenfor. Brugsanvisning er tilgængelig via onlinehjælp.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/