Formater hukommelseskort. For at begynde formateringen skal du vælge en hukommelseskortplads og vælge [ Ja ]. Bemærk, at formatering permanent sletter alle billeder og andre data på kortet. Før du formaterer, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier efter behov.

Forsigtig: Under formatering

Sluk ikke kameraet, og fjern ikke hukommelseskort, før meddelelsen [ Formater hukommelseskort ] forsvinder fra displayet.

Formatknapperne

Hvis du holder begge formatknapper ( O / Q og S / Q ) nede i mere end to sekunder, vises en dialogboks, der beder dig om at vælge et kort til formatering.