Opret forbindelse til computere via Ethernet eller trådløst LAN.

Netværks indstillinger

Tilføj kameranetværksprofiler. Dette element kan også bruges til at vælge mellem eksisterende netværksprofiler.

Opret profil

Opret nye netværksprofiler ( trådløst LAN , Ethernet-forbindelser ).

 • Hvis der allerede findes mere end én profil, kan du trykke på J for at vælge en profil og oprette forbindelse til det valgte netværk.

 • For at redigere en eksisterende profil skal du fremhæve den og trykke på 2 .

Mulighed

Beskrivelse

[ Generelt ]

 • [ Profilnavn ]: Omdøb profilen.

 • [ Adgangskodebeskyttelse ]: Vælg [ Til ] for at kræve, at der indtastes en adgangskode, før profilen kan ændres. For at ændre adgangskoden skal du fremhæve [ Til ] og trykke på 2 .

[ Trådløs ]

Vis forbindelsesindstillinger for tilslutning til trådløse netværk.

 • Infrastrukturtilstand : Juster indstillinger for forbindelse til et netværk via en router.

  • [ SSID ]: Indtast netværkets SSID.

  • [ Kanal ]: Vælges automatisk.

  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg den type kryptering, der bruges på det trådløse netværk.

  • [ Adgangskode ]: Indtast netværksadgangskoden.

 • Adgangspunkttilstand : Juster indstillinger for direkte trådløs forbindelse til kameraet.

  • [ SSID ]: Vælg kameraets SSID.

  • [ Kanal ]: Vælg [ Auto ] eller [ Manuel ].

  • [ Godkendelse/kryptering ]: Vælg den type kryptering, der bruges på det trådløse netværk.

  • [ Adgangskode ]: Hvis en anden indstilling end [ ÅBN ] er valgt for [ Godkendelse/kryptering ], kan dette punkt bruges til at ændre kameraets adgangskode.

[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-indstillinger for infrastrukturforbindelser. En IP-adresse er påkrævet.

 • Hvis [ ON ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnetmasken for forbindelser i infrastrukturtilstand blive hentet via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.

 • Vælg [ OFF ] for at indtaste IP-adressen ([ Address ]) og subnetmasken ([ Mask ]) manuelt.

Kopi til/fra kort

Del netværksprofiler.

 • Hvis der indsættes to hukommelseskort, vil profilerne blive kopieret til og fra kortet i slot 1.

Mulighed

Beskrivelse

[ Kopier profil fra kort ]

Kopier profiler fra rodbiblioteket på hukommelseskortet til kameraprofillisten.

[ Kopier profil til kort ]

Kopier profiler fra kameraet til hukommelseskortet. Fremhæv en profil, og tryk på J for at kopiere den til hukommelseskortet.

 • Adgangskodebeskyttede profiler kan ikke kopieres.

Afslut aktuel forbindelse

Afslut forbindelsen til det aktuelle netværk.

Tilslutningstype

Vælg en driftstilstand til brug, når kameraet er tilsluttet et netværk.

Mulighed

Beskrivelse

[ Billedoverførsel ]

Upload billeder til en computer, efterhånden som de tages, eller upload eksisterende billeder fra kameraets hukommelseskort.

[ Kamerakontrol ]

Brug Camera Control Pro 2 (tilgængelig separat) eller gratis NX Tether-software til at styre kameraet og tage billeder eksternt fra en computer.

Muligheder

Juster uploadindstillinger.

Automatisk upload

Vælg [ ON ] for at markere nye billeder til upload, efterhånden som de tages.

 • Upload begynder først, når billedet er blevet optaget på hukommelseskortet. Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.

 • Videoer vil ikke blive uploadet automatisk, når optagelsen er færdig. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet ( Valg af billeder til upload ).

Slet efter upload

Vælg [ ON ] for at slette billeder fra kameraets hukommelseskort automatisk, når uploaden er fuldført.

 • Filer, der er markeret til overførsel, før du valgte [ TIL ], slettes ikke.

 • Sletningen kan blive suspenderet under nogle kamerafunktioner.

Upload RAW + JPEG som

Når du uploader RAW + JPEG-billeder, skal du vælge, om du vil uploade både NEF (RAW)- og JPEG-filerne eller kun JPEG-kopien.

 • Når [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] er valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen, gælder indstillingen valgt for [ Upload RAW + JPEG as ] kun for billeder, der uploades automatisk ved at vælge [ ON ] for [ Auto upload ].

JPEG + JPEG Slot Valg

Vælg en kildeplads til automatisk upload, når du tager billeder med [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen.

Upload RAW-video som

Når du uploader videoer optaget med [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] valgt for [ Video filtype ] i videooptagelsesmenuen, skal du vælge, om du vil uploade både RAW og MP4 filer eller kun MP4 kopien.

Upload mappe

Marker alle billeder i en valgt mappe til upload. Mærkning vil blive anvendt på alle billeder, uanset om de er uploadet tidligere.

Videoer vil ikke blive markeret til upload. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet.

Fravælg alle?

Fjern uploadmarkering fra alle billeder. Upload af billeder med et "upload"-ikon vil øjeblikkeligt blive afsluttet.