Vælg de handlinger, der udføres under afspilning, ved hjælp af kameraets kontroller, der er anført nedenfor.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

Mulighed

w

[ Fn1 knap ]

y

[ Fn2 knap ]

1

[ Fn3 knap ]

k

[ Fn-knap til lodret optagelse ]

a

[ Protect/Fn4 knap ]

p

[ OK knap ]

W

[ Lyd knap ]

B

[ QUAL knap ]

m

[ WB knap ]

R

[ Vertikal optagelse multivælger ]

y

[ Hovedkommandohjul ]

3

[ Underkommandoskive ]

z

[ Knap til videooptagelse ]

 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er angivet nedenfor. De tilgængelige roller varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

g

[ Beskyt ]

Tryk på knappen for at slå beskyttelse for det aktuelle billede til eller fra.

p

[ Zoom til/fra ]

Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.

 • For at vælge zoomforholdet skal du fremhæve [ Zoom til/fra ] og trykke på 2 .

 • Zoom til/fra er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.

l

[ Filtreret afspilning ]

Tryk på knappen for kun at se billeder, der opfylder kriterierne valgt for [ Filtrerede afspilningskriterier ] i afspilningsmenuen.

b

[ Talememo ]

Brug kontrollen til stemmememo-handlinger.

K

[ Vælg til upload til computer ]

Tryk på knappen for at uploade det aktuelle billede til en computer eller FTP-server, som kameraet i øjeblikket er forbundet med.

 • For at se uploadindstillinger skal du markere [ Vælg til upload til computer ] eller [ Vælg til upload (FTP) ] og trykke på 2 . Fremhæv indstillinger, og tryk på J for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).

  • [ Prioriteret upload ]: Hvis denne mulighed er valgt ( M ), vil et tryk på knappen for at markere et billede til upload flytte det til forsiden af upload-køen.

  • [ Beskyt ]: Hvis denne mulighed er valgt ( M ), vil et tryk på knappen for at markere et billede til upload samtidig beskytte det.

  • [ Bedømmelse ]: Hvis denne mulighed er valgt ( M ), vil et tryk på knappen for at markere et billede til upload samtidig tildele det en forudindstillet vurdering. Tryk på 2 for at vælge vurderingen.

N

[ Vælg til upload (FTP) ]

c

[ Bedømmelse ]

For at bedømme det aktuelle billede i afspilningstilstand skal du trykke på knappen og dreje hovedkommandohjulet.

 • For at få vist vurderingsindstillinger skal du fremhæve [ Rating ] og trykke på 2 . Hvis en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt, kan den valgte vurdering tildeles billeder ved blot at trykke på den valgte kontrol. Hvis du trykker på knappen igen, vælges en "ingen stjerne"-bedømmelse.

n

[ Thumbnail til/fra ]

Tryk på knappen for at skifte mellem fuldskærms- og 4-, 9- eller 72-billedes miniatureafspilning.

o

[ Se histogrammer ]

Et histogram vises, mens der trykkes på knappen. Histogramvisningen er tilgængelig i både fuldskærms- og miniatureafspilning.

u

[ Vælg slot og mappe ]

Tryk på knappen for at få vist dialogboksen [ Vælg slot og mappe ], hvor du derefter kan vælge en plads og mappe til afspilning.

[ C / D skiftet ]

Tryk multivælgeren for lodret optagelse op eller ned for at se andre billeder, til venstre eller højre for at bladre gennem fotooplysninger.

[ C / D afbrudt ]

Tryk på multivælgeren for lodret optagelse op eller ned for at bladre gennem fotooplysninger, til venstre eller højre for at se andre billeder.

[ Ingen ]

Styringen har ingen effekt.

Kommandohjul

Følgende roller kan tildeles kommandohjulene. For at se indstillinger skal du fremhæve elementer og trykke på 2 .

Frame Advance

Vælg det antal billeder, der kan springes over, ved at dreje kommandohjulene under fuldskærms afspilning.

Mulighed

Beskrivelse

[ 1 ramme ]

Spring 1 billede frem eller tilbage ad gangen.

[ 10 billeder ]

Spring 10 billeder frem eller tilbage ad gangen.

[ 50 billeder ]

Spring 50 billeder frem eller tilbage ad gangen.

c

[ Bedømmelse ]

Spring til næste eller forrige billede med den valgte vurdering.

P

[ Beskyt ]

Spring til næste eller forrige beskyttede billede.

C

[ Kun billeder ]

Gå til næste eller forrige billede.

1

[ Kun videoer ]

Spring til næste eller forrige video.

c

[ Spring til første skud i serie ]

Vælg denne mulighed for at springe alle undtagen det første billede over i hver serie, der vises, når du ruller gennem billeder med kommandohjulene. Billeder, der ikke er en del af en serie, springes ikke over.

u

[ Mappe ]

Drej drejeknappen for at vælge en mappe.

7

[ Side ]

Se den næste eller forrige side med miniaturebilleder.

Videoafspilning

Vælg de roller, der spilles af kommandohjulene under videoafspilning.

Mulighed

Beskrivelse

[ 1 ramme ]

Spol et billede frem eller tilbage ad gangen.

[ 5 billeder ]

Spol 5 billeder frem eller tilbage ad gangen.

[ 10 billeder ]

Frem eller tilbage 10 billeder ad gangen.

[ 2 s ]

Spring 2 sek. frem eller tilbage ad gangen.

[ 5 s ]

Spring 5 sek. frem eller tilbage ad gangen.

[ 10 s ]

Spring 10 s frem eller tilbage ad gangen.

[ Første/sidste billede ]

Spring til det første eller sidste billede.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video