Lägg till en kommentar till nya bilder när de tas. Kommentarer kan ses på fliken NX Studio [ Info ].

Ingångskommentar

Mata in en kommentar på upp till 36 tecken. Markera [ Mata in kommentar ] och tryck på 2 för att visa en dialogruta för textinmatning. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ).

Bifoga kommentar

Kommentarer bifogas bilder tagna medan [ Bifoga kommentar ] är [ ].

Foto info
  • Kommentarer kan ses på sidan [ Other shooting data ] i bildinformationsdisplayen.

  • För att visa sidan [ Annan fotograferingsdata ] väljer du ( M ) både [ Fotograferingsdata ] och [ Andra fotograferingsdata ] för [ Visningsalternativ för uppspelning ] i uppspelningsmenyn.