IPTC-förinställningar kan skapas eller redigeras på kameran och bäddas in i nya fotografier enligt beskrivningen nedan.

 • Du kan också ladda IPTC-förinställningar skapade på en dator.

 • För att skapa IPTC-förinställningar och spara dem på minneskort för senare import, använd IPTC Preset Manager ( IPTC Preset Manager ).

Skapa, döpa om, redigera och kopiera förinställningar

Markera [ Redigera/spara ] och tryck på 2 för att visa listan [ Välj förinställning att redigera eller spara ] med befintliga förinställningar.

 • För att redigera eller byta namn på en förinställning, markera den och tryck på 2 . För att skapa en ny förinställning, markera "Uused" och tryck på 2 .

  • [ Byt namn ]: Byt namn på förinställningen.

  • [ Redigera IPTC-information ]: Visa den valda förinställningen ( Varningar: IPTC-information ). Valda fält kan redigeras efter önskemål.

 • För att kopiera en förinställning, markera den och tryck på X . Markera destinationen, tryck på J och namnge kopian.

Ta bort förinställningar

Om du vill radera förinställningar markerar du [ Radera ] och trycker på 2 .

Inbädda förinställningar

Om du markerar [ Auto inbäddning under fotografering ] och trycker på 2 visas en lista med förinställningar. Markera en förinställning och tryck på J ; den valda förinställningen kommer att bäddas in i alla efterföljande fotografier. För att inaktivera inbäddning, välj [ Av ].

Visa IPTC-data
 • Inbäddade förinställningar kan visas på sidan [ IPTC-data ] i bildinformationsdisplayen.

 • För att visa sidan [ IPTC data ] väljer du ( M ) både [ Shooting data ] och [ IPTC data ] för [ Playback display options ] i uppspelningsmenyn.

Kopiera förinställningar till ett minneskort

För att kopiera IPTC-förinställningar från kameran till ett minneskort, välj [ Ladda/spara ] > [ Fack 1 ] eller [ Fack 2 ] och markera sedan [ Kopiera till kort ] och tryck på 2 . Välj önskad förinställning och destination (1–99) och tryck på J för att kopiera förinställningen till kortet.

Kopiera förinställningar till kameran

Kameran kan lagra upp till tio förinställningar; för att kopiera IPTC-förinställningar från ett minneskort till en vald destination på kameran, välj [ Ladda/spara ] > [ Fack 1 ] eller [ Fack 2 ] och markera sedan [ Kopiera till kamera ] och tryck på 2 .

 • Markera en förinställning och tryck på J för att fortsätta till listan [ Välj destination ]. För att förhandsgranska den markerade förinställningen, tryck på W ( Q ) istället för att trycka på J . Efter att ha förhandsgranskat förinställningen, tryck på J för att fortsätta till listan [ Välj destination ].

 • Markera en destination och tryck på J för att visa en dialogruta där du kan namnge förinställningen. Namnge förinställningen enligt önskemål och tryck på X för att kopiera förinställningen till kameran.

 • Utöver de tio förinställningar som nämns ovan kan kameran lagra upp till tre XMP/IPTC-förinställningar skapade på en dator och sparade i XMP-format. XMP/IPTC-förinställningar visas inte under uppspelning. De kan inte heller kopieras från kameran till ett minneskort.

Varningar: IPTC-information
 • Kameran stöder endast vanliga romerska alfanumeriska tecken. Andra tecken visas inte korrekt förutom på en dator.

 • Förinställda namn ( Skapa, döpa om, redigera och kopiera förinställningar ) kan vara upp till 18 tecken långa. Om en förinställning med ett längre namn skapas med hjälp av en dator kommer alla tecken efter det artonde att raderas.

 • Antalet tecken som kan förekomma i varje fält anges nedan. Alla tecken över gränsen kommer att raderas.

Fält

Max. längd

Rubrik

2000

Händelse-ID

64

Rubrik

256

Objektets namn

256

Stad

256

stat

256

Land

256

Kategori

3

Supp. Katt. (tilläggskategorier)

256

Byline

256

Byline titel

256

Författare/redaktör

256

Kreditera

256

Källa

256

IPTC

IPTC är en standard som upprättats av International Press Telecommunications Council (IPTC) i syfte att förtydliga och förenkla den information som krävs när fotografier delas med en mängd olika publikationer.

IPTC Preset Manager

IPTC-förinställningar kan skapas på en dator och sparas på minneskort med programvaran IPTC Preset Manager. IPTC Preset Manager kan laddas ner gratis från webbadressen nedan. Instruktioner för användning är tillgängliga via onlinehjälpen.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/