Lägg till upphovsrättsinformation till nya fotografier när de tas. Upphovsrättsinformation kan ses på fliken NX Studio [ Info ].

Ange namnen på fotografen (max 36 tecken) och upphovsrättsinnehavaren (max 54 tecken). Markera [ Artist ] eller [ Copyright ] och tryck på 2 för att visa en textinmatningsdialogruta. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ).

Upphovsrättsinformation bifogas bilder tagna medan [ Bifoga copyrightinformation ] är [ ].

  • För att förhindra obehörig användning av artistens eller upphovsrättsinnehavarens namn, se till att [ OFF ] är valt för [ Bifoga copyrightinformation ] innan du lånar ut eller överför kameran till en annan person. Du måste också se till att artist- och copyrightfälten är tomma.

  • Nikon tar inget ansvar för skador eller tvister som uppstår till följd av användningen av alternativet [ Copyright information ].

  • Upphovsrättsinformation kan ses på sidan [ Copyright info ] i bildinformationsdisplayen.

  • För att visa sidan [ Copyright info ] väljer du ( M ) både [ Shooting data ] och [ Copyright info ] för [ Playback display options ] i uppspelningsmenyn.