Ändra tidszoner och ställ in kameraklockan. Vi rekommenderar att kamerans klocka justeras regelbundet.

Alternativ

Beskrivning

[ Tidszon ]

Välj en tidszon. Den tid som väljs för [ Datum och tid ] justeras automatiskt för den nya tidszonen.

[ Datum och tid ]

Ställ in kameraklockan på den aktuella tiden i den valda [ Tidszon ].

[ Datumformat ]

Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.

[ Sommartid ]

Slå sommartid [ ] eller [ AV ]. Om du väljer [ ON ] flyttas klockan automatiskt fram en timme. Standardinställningen är [ OFF ].

En blinkande t -ikon på fotograferingsdisplayen indikerar att klockan inte har ställts in.