Merknader

 • Ingen del av dokumentasjonen som følger med dette produktet kan reproduseres, overføres, transkriberes, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen form, på noen måte, uten Nikons skriftlige tillatelse på forhånd.
 • Nikon forbeholder seg retten til å endre utseendet og spesifikasjonene til maskinvaren og programvaren beskrevet i denne dokumentasjonen når som helst og uten forvarsel.
 • Nikon vil ikke holdes ansvarlig for skader som følge av bruken av dette produktet.
 • Selv om vi har gjort alt for å sikre at informasjonen i denne dokumentasjonen er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du gjør Nikon-representanten i ditt område oppmerksom på eventuelle feil eller utelatelser (adresse oppgis separat).

Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon

Merk at det å være i besittelse av materiale som er digitalt kopiert eller reprodusert ved hjelp av en skanner, digitalkamera eller annen enhet kan være straffbart ved lov.

 • Gjenstander som er forbudt ved lov fra å bli kopiert eller reprodusert
  Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, statsobligasjoner eller lokale statsobligasjoner, selv om slike kopier eller reproduksjoner er stemplet med "Sample".
  Kopiering eller reproduksjon av papirpenger, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i et fremmed land er forbudt.
  Med mindre tillatelse fra myndighetene på forhånd er innhentet, er kopiering eller reproduksjon av ubrukte frimerker eller postkort utstedt av myndighetene forbudt.
  Kopiering eller reproduksjon av frimerker utstedt av myndighetene og av sertifiserte dokumenter fastsatt ved lov er forbudt.
 • Advarsler om visse kopier og reproduksjoner
  Regjeringen har utstedt advarsler om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort osv.), pendlerkort eller kupongbilletter, unntatt når et minimum av nødvendige kopier skal leveres til forretningsbruk av et selskap. Du må heller ikke kopiere eller reprodusere pass utstedt av myndighetene, lisenser utstedt av offentlige etater og private grupper, ID-kort og billetter, som pass og måltidskuponger.
 • Overhold merknader om opphavsrett
  I henhold til lov om opphavsrett kan ikke fotografier eller opptak av opphavsrettsbeskyttede verk laget med kameraet brukes uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Unntak gjelder for personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være begrenset når det gjelder fotografier eller opptak av utstillinger eller liveopptredener.

Bruk kun elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon-kameraer er designet etter de høyeste standarder og inkluderer komplekse elektroniske kretser. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon-merket (inkludert linser, ladere, batterier, AC-adaptere og blitstilbehør) sertifisert av Nikon spesifikt for bruk med dette Nikon-digitalkameraet er konstruert og bevist å fungere innenfor drifts- og sikkerhetskravene til denne elektroniske kretsen.

Bruk av elektronisk tilbehør som ikke er fra Nikon kan skade kameraet og kan gjøre Nikon-garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion-batterier som ikke har Nikon holografiske forsegling vist nedenfor, kan forstyrre normal drift av kameraet eller føre til at batteriene overopphetes, antennes, sprekker eller lekker.

For mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakt en lokal autorisert Nikon-forhandler.

Minnekort

 • Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekort fra kameraet.
 • Ikke utfør følgende operasjoner under formatering eller mens data tas opp, slettes eller kopieres til en datamaskin eller annen enhet. Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan føre til tap av data eller skade på kameraet eller kortet.
  • Ikke ta ut eller sett inn minnekort
  • Ikke slå av kameraet
  • Ikke ta ut batteriet
 • Ikke berør kortterminalene med fingrene eller metallgjenstander.
 • Ikke bruk overdreven kraft når du håndterer minnekort. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan skade kortet.
 • Ikke bøy eller slipp minnekort eller utsett dem for sterke fysiske støt.
 • Ikke utsett minnekort for vann, varme eller direkte sollys.
 • Ikke formater minnekort i en datamaskin.

Før du tar viktige bilder

Før du tar bilder ved viktige anledninger (som i bryllup eller før du tar med kameraet på tur), ta et testbilde for å sikre at kameraet fungerer normalt. Nikon vil ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste som kan skyldes produktfeil.

Livslang læring

Som en del av Nikons "Livslange læring" forpliktelse til kontinuerlig produktstøtte og utdanning, er kontinuerlig oppdatert informasjon tilgjengelig online på følgende nettsteder:

Besøk disse nettstedene for å holde deg oppdatert med den nyeste produktinformasjonen, tips, svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Ytterligere informasjon kan være tilgjengelig fra Nikon-representanten i ditt område. Se følgende URL for kontaktinformasjon: https://imaging.nikon.com/