d4: Lukkertype

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg typen lukker som brukes for fotografier.

AlternativBeskrivelse
O[ Auto ]Kameraet velger lukkertype automatisk i henhold til lukkerhastigheten. Den elektroniske frontgardinlukkeren brukes til å redusere uskarphet forårsaket av kamerarystelser ved lave lukkerhastigheter.
P[ Mekanisk lukker ]Kameraet bruker den mekaniske lukkeren for alle bilder.
x[ Elektronisk gardinlukker foran ]Kameraet bruker den elektroniske frontgardinlukkeren for alle bilder.

"Mekanisk lukker"

[ Mekanisk lukker ] er ikke tilgjengelig med enkelte objektiver.

Den elektroniske frontgardinlukkeren

Den raskeste lukkerhastigheten som er tilgjengelig når [ Elektronisk frontgardinlukker ] er valgt, er 1/2000 s.