f6: Reversindikatorer

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Bytt retningen for positive og negative verdier for enkelte indikatorer som vises horisontalt på skjermer som informasjonsdisplayet.

AlternativBeskrivelse
VIndikatoren vises med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.
WIndikatoren vises med negative verdier til venstre og positive verdier til høyre.