d3: Eksponeringsforsinkelsesmodus

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

I situasjoner der den minste kamerabevegelsen kan gjøre bilder uskarpe, kan utløseren forsinkes med fra omtrent 0,2 til 3 sekunder etter at utløseren er trykket ned.