b1: Enkel eksponeringskompensasjon

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om E -knappen er nødvendig for eksponeringskompensasjon.

AlternativBeskrivelse
[ På (Automatisk tilbakestilling) ]Eksponeringskompensasjon kan justeres med kun et kommandohjul. Innstillingen valgt med kommandohjulet tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.
[ ]Eksponeringskompensasjon kan justeres med kun et kommandohjul. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet slås av eller standby-timeren utløper (i b -modus tilbakestilles eksponeringskompensasjonen når kameraet slås av).
[ Av ]Eksponeringskompensasjon stilles inn ved å trykke på E -knappen og dreie hovedkommandohjulet.
  • Aktivert i modusene P , S , A og b . Enkel eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i andre moduser.
  • Kommandohjulet som brukes varierer med opptaksmodusen.