f5: Slipp knappen for å bruke skiven

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Ved å velge [ Ja ] kan justeringer som vanligvis gjøres ved å holde en knapp og rotere et kommandohjul gjøres ved å rotere kommandohjulet etter at knappen er sluppet. Dette avsluttes når knappen trykkes ned igjen, utløseren trykkes halvveis ned eller standby-timeren utløper.

  • [ Slippknapp for å bruke hjulet ] gjelder for knappene E , S og c ( E ).
  • [ Utløserknapp for å bruke hjulet ] gjelder også for kontroller som følgende roller er tildelt ved bruk av egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] eller g2 [ Egendefinerte kontroller ]: [ Velg bildeområde ], [ Bildekvalitet/-størrelse ], [ Hvitbalanse ], [ Still inn bildekontroll ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Lysmåling ], [ Blitsmodus/kompensering ], [ Utløsermodus ], [ Utløsermodus (lagre ramme) ], [ Fokusmodus/AF-område modus ], [ Auto bracketing ], [ Multieksponering ], [ HDR (høyt dynamisk område) ], [ Eksponeringsforsinkelsesmodus ], [ Focus peaking ], [ Velg ikke-CPU-objektivnummer ] og [ Mikrofonfølsomhet ].