Ranger bilder

Utvalgte bilder kan vurderes eller merkes som kandidater for senere sletting. Rangeringer kan også sees i NX Studio. Beskyttede bilder kan ikke vurderes.

  1. Trykk på K -knappen for å starte avspilling.
  2. Velg ønsket bilde og trykk på i -knappen.

    Avspilling i -menyen vises.

  3. Marker [Rating] og trykk på J .
  4. Velg en vurdering.
    • Roter hovedkommandohjulet for å velge en vurdering fra null til fem stjerner, eller velg d for å merke bildet som en kandidat for senere sletting.
    • Trykk på J for å velge det uthevede alternativet.