Energisparing (fotomodus)

 1. G knappen
 2. B oppsettsmeny

I fotomodus vil opptaksskjermen slå seg av for å spare strøm omtrent 15 sekunder før standby-timeren utløper.

AlternativBeskrivelse
[ Aktiver ]Aktiver energisparing. Skjermens oppdateringsfrekvens kan falle.
[ Deaktiver ]Deaktiver energisparing. Merk at valg av [ Deaktiver ] stopper ikke at opptaksskjermen dimmes noen sekunder før standby-modusen utløper.

Energisparing

 • Merk at selv når [ Aktiver ] er valgt, vil ikke energisparing fungere:
  • hvis [ Ingen grense ] er valgt for egendefinert innstilling c3 [ Forsinkelse av avslåing ] > [ Standby-timer ] eller hvis den valgte forsinkelsen er mindre enn 30 sekunder,
  • i selvportrettmodus,
  • under zoom,
  • mens kameraet er koblet til en annen enhet via HDMI, eller
  • mens kameraet er koblet til og utveksler data med en datamaskin eller smarttelefon via USB.
 • Hvis du velger [ Deaktiver ] øker forbruket på batteriet.