Lang eksponering NR

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Reduser "støy" (lyse flekker eller tåke) i fotografier tatt med lave lukkerhastigheter.

AlternativBeskrivelse
[ ]Reduser støy i fotografier tatt med lukkerhastigheter som er lavere enn 1 s.
[ Av ]Støyreduksjon med lang eksponering er deaktivert.

Støyreduksjon med lang eksponering utføres etter at bildet er tatt. Under behandlingen vil [ Utfører støyreduksjon ] vises i opptaksdisplayet. Bilder kan ikke tas før meldingen er fjernet fra skjermen. Tiden det tar å behandle bilder etter fotografering dobles omtrent.

Støyreduksjon med lang eksponering

Hvis kameraet slås av før behandlingen er fullført, vil bildet lagres, men støyreduksjon vil ikke bli utført.