d1: CL-modus opptakshastighet

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg bildefremføringshastighet for lavhastighets kontinuerlig utløsermodus; alternativene varierer fra [ 4 fps ] til [ 1 fps ].