Bilde Dust Off ref foto

 1. G knappen
 2. B oppsettsmeny

Innhent referansedata for alternativet Image Dust Off i NX Studio. Image Dust Off behandler RAW-bilder for å dempe effekter forårsaket av støv som fester seg foran kameraets bildesensor. For mer informasjon, se NX Studios onlinehjelp.

Innhenting av Image Dust Off-referansedata

 1. Velg bildemodus ved å dreie foto-/videovelgeren til C .
 2. Velg [Image Dust Off ref photo] i oppsettmenyen.

  Marker [ Image Dust Off ref foto ] og trykk på 2 .
 3. Velg [ Start ] i dialogboksen Image Dust Off ref bilde.
  • Marker [ Start ] og trykk på J for å vise opptaksskjermen.
 4. Med objektivet omtrent ti centimeter (fire tommer) fra et godt opplyst, hvitt objekt uten funksjoner, rammer du inn objektet slik at det fyller skjermen, og trykk deretter utløseren halvveis ned.
  • I autofokusmodus vil fokus automatisk settes til uendelig.
  • I manuell fokusmodus, still fokus til uendelig manuelt.
 5. Trykk utløseren helt ned for å hente Image Dust Off-referansedata.
  • Skjermen slås av når utløserknappen trykkes ned.
  • Hvis referanseobjektet er for lyst eller for mørkt, kan det hende at kameraet ikke er i stand til å innhente Image Dust Off-referansedata og en melding vil vises og kameraet vil gå tilbake til visningen vist i trinn 3. Velg et annet referanseobjekt og trykk utløseren -slipp knappen igjen.

Innhenting av Image Dust Off-referansedata

 • Et objektiv med brennvidde på minst 50 mm anbefales.
 • Når du bruker et zoomobjektiv, zoom helt inn.
 • De samme referansedataene kan brukes for fotografier tatt med forskjellige objektiver eller med forskjellige blenderåpninger.
 • Referansebilder kan ikke vises ved bruk av datamaskinens bildebehandlingsprogramvare.
 • Et rutemønster vises når referansebilder vises på kameraet.